Hòa vào không khí mở cửa du lịch Quốc tế, FLC Travel & Event gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi toàn chặng nội địa và quốc tế khi bay hàng không Bamboo Airways.

Trong giai đoạn từ 21/03/2022 tới 27/03/2022. Giá vé hành trình nội địa chỉ từ 26.000 VND/chặng; Giá vé hành trình quốc tế chỉ từ 5USD/chặng.

Quý khách liên hệ ngay FLC Travel & Event để đặt vé sớm và nhận ưu đãi nhé.

CHẶNG BAY 

GIÁ VÉ 1 CHIỀU

chỉ từ

GIÁ VÉ KHỨ HỒI

chỉ từ

GIAI ĐOẠN KHAI THÁC

TP. Hồ Chí Minh Bangkok $5 $10 28/04/2022 – 31/05/2022
TP. Hồ Chí Minh Singapore $5 $10 29/04/2022 – 29/10/2022
TP. Hồ Chí Minh Melbourne $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022
TP. Hồ Chí Minh Sydney $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022
Hà Nội Đài Bắc $199 $332 21/03/2022- 29/10/2022
Hà Nội Narita $299 $500 21/03/2022 – 29/10/2022
Hà Nội Frankfurt $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022
Hà Nội London $99 $150 22/03/2022 – 29/10/2022
Hà Nội Melbourne $99 $150 27/04/2022 – 29/10/2022

Giai đoạn bán áp dụng: từ 00h00 ngày 21/03/2022 đến  23h59 ngày 27/03/2022

Giai đoạn bay áp dụng: 21/03/2022 – 29/10/2022 (một số đường bay sẽ áp dụng theo lịch bay thực tế)

Hành trình áp dụng: Cho các hành trình xuất phát từ Việt Nam đi

Hạng vé áp dụng: Economy Saver

Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện của hạng giá vé đã mua

CHẶNG BAY GIÁ VÉ 1 chiều (chỉ từ) GIAI ĐOAN KHAI THÁC

Hành trình nội địa từ Hà Nội

Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Quy Nhơn 26.000VND 1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Phú Quốc 263.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Pleiku 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Tuy Hoà 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Cần Thơ 126.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Đồng Hới 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Rạch Giá 126.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hà Nội Huế 26.000VND 1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

Hành trình nội địa từ TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh Vinh 126.000VND 1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

TP. Hồ Chí Minh Vân Đồn 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

TP. Hồ Chí Minh Đồng Hới 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

TP. Hồ Chí Minh Chu Lai 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

TP. Hồ Chí Minh Thanh Hoá 126.000VND 1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

TP. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hành trình nội địa từ Đà Nẵng

Đà Nẵng Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng Phú Quốc 126.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng Hải Phòng 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng Vinh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng Đà Lạt 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Nẵng Pleiku 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hành trình nội địa khác

Cam Ranh Hà Nội 126.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Cam Ranh TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Lạt Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Lạt TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Phú Quốc TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Buôn Mê Thuột Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Buôn Mê Thuột   TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Pleiku TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Huế TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Điên Biên Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hải Phòng Quy Nhơn 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Quy Nhơn Vinh 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Cam Ranh Hải Phòng 126.000VND 6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Buôn Mê Thuột Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Đà Lạt Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Buôn Mê Thuột Hải Phòng 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hải Phòng Pleiku 263.000VND 1/6-31/8/2022
Cam Ranh Đà Nẵng 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Phú Quốc Cần Thơ 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Hải Phòng Phú Quốc 263.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Pleiku Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Phú Quốc Rạch Giá 26.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Điện Biên TP. Hồ Chí Minh 126.000VND 21/3-31/3/2022

1/4-7/4/2022

13/4-27/4/2022

6/5-31/5/2022

1/6-31/8/2022

6/9-30/9/2022

1/10-31/10/2022

Giai đoạn bán áp dụng: 19h00 ngày 21/03/2022 – 23h59 ngày 27/03/2022

Giai đoạn bay áp dụng: 21/03/2022 – 29/10/2022

Giai đoạn bay loại trừ: 8/4/2022-12/4/2022, 28/4/2022-4/5/2022, 20/05/2022-16/08/2022, 1/9/2022-5/9/2022

Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác

Hạng vé áp dụng: Economy Saver

Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo hạng vé đã mua

 

* Lưu ý:

– Ưu đãi áp dụng trên giá cơ bản và chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu

– Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực

Mọi thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp về chương trình, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

FLC TRAVEL & EVENT
1f4cd - Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế khi bay Bamboo Airways Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
1f4cd - Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế khi bay Bamboo Airways Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
1f4cd - Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế khi bay Bamboo Airways Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
260e - Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế khi bay Bamboo Airways Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499
1f4e7 - Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế khi bay Bamboo Airways Email: info@flc-travel.vn