Gia đình cô Hằng

icon

Gia đình cô đã tham gia chuyến du lịch Singapore của FLC Travel & Event. Tour du lịch rất thành công, gia đình cô đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở đất nước văn minh này.