Bamboo Airways thông báo điều chỉnh lịch bay khai thác từ 01/07/20200 đến hết 07/07/2020

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về việc cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh tại  hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến bay, các hãng hàng không trong đó có Bamboo Airways sẽ cần điều chỉnh kế hoạch khai thác tương ứng.

Bamboo Airways xin trân trọng gửi tới quý hành khách kế hoạch khai thác điều chỉnh trong giai đoạn 01 – 07/7/2020 như sau:

1. Các chuyến bay điều chỉnh thời gian khai thác:

SHCB CẤT CÁNH HẠ CÁNH GIỜ ĐI LOCAL GIỜ ĐẾN LOCAL TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
HÀ NỘI (HAN) – TP HỒ CHÍ MINH (SGN) – HÀ NỘI
QH215 HAN SGN 7:15 9:25 01/7/2020 07/7/2020
QH211 HAN SGN 10:10 12:20 01/7/2020 07/7/2020
QH213 HAN SGN 16:30 18:40 01/7/2020 07/7/2020
QH203 HAN SGN 17:50 20:00 01/7/2020 07/7/2020
QH205 HAN SGN 18:55 21:05 01/7/2020 07/7/2020
QH207 HAN SGN 21:15 23:25 01/7/2020 07/7/2020
QH202 SGN HAN 5:45 7:55 01/7/2020 07/7/2020
QH210 SGN HAN 7:00 9:10 01/7/2020 07/7/2020
QH218 SGN HAN 10:40 12:50 01/7/2020 07/7/2020
QH204 SGN HAN 14:55 17:05 01/7/2020 07/7/2020
QH206 SGN HAN 17:45 19:55 01/7/2020 07/7/2020
QH208 SGN HAN 20:55 23:05 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG (DAD) – HÀ NỘI
QH101 HAN DAD 8:00 9:20 01/7/2020 07/7/2020
QH125 HAN DAD 10:00 11:20 01/7/2020 07/7/2020
QH103 HAN DAD 17:55 19:15 01/7/2020 07/7/2020
QH105 HAN DAD 20:00 21:20 01/7/2020 07/7/2020
QH191 HAN DAD 18:25 19:45 01/7/2020 07/7/2020
QH102 DAD HAN 10:05 11:25 01/7/2020 07/7/2020
QH126 DAD HAN 14:40 16:00 01/7/2020 07/7/2020
QH104 DAD HAN 20:00 21:20 01/7/2020 07/7/2020
QH106 DAD HAN 22:05 23:25 01/7/2020 07/7/2020
QH190 DAD HAN 20:30 21:50 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG – TP HỒ CHÍ MINH
QH156 SGN DAD 13:00 14:30 01/7/2020 07/7/2020
QH157 DAD SGN 15:15 16:50 01/7/2020 07/7/2020
QH150 SGN DAD 20:00 21:25 01/7/2020 07/7/2020
QH151 DAD SGN 22:05 23:40 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG (HPH) – TP HỒ CHÍ MINH
QH1540 SGN HPH 8:00 10:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1545 HPH SGN 15:10 17:10 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – THANH HÓA (THD) – TP HỒ CHÍ MINH
QH1172 SGN THD 12:00 14:05 01/7/2020 07/7/2020
QH1173 THD SGN 14:50 16:50 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) – VINH (VII) – TP HỒ CHÍ MINH
QH1152 SGN VII 6:35 8:30 01/7/2020 07/7/2020
QH1155 VII SGN 9:10 11:10 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) – PHÚ QUỐC (PQC) – TP HỒ CHÍ MINH
QH1523 SGN PQC 18:00 18:55 01/7/2020 07/7/2020
QH1524 PQC SGN 19:30 20:25 01/7/2020 07/7/2020
QH1521 SGN PQC 10:00 11:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1522 PQC SGN 11:40 12:40 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – QUY NHƠN – TP HỒ CHÍ MINH
QH1122 SGN UIH 8:00 9:10 01/7/2020 07/7/2020
QH1123 UIH SGN 14:40 16:00 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – NHA TRANG – HÀ NỘI
QH1417 HAN CXR 8:25 10:15 01/7/2020 07/7/2020
QH1415 HAN CXR 12:15 14:05 01/7/2020 07/7/2020
QH1413 HAN CXR 18:00 19:50 01/7/2020 07/7/2020
QH1418 CXR HAN 13:10 15:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1416 CXR HAN 14:50 16:40 01/7/2020 07/7/2020
QH1414 CXR HAN 20:35 22:25 01/7/2020 07/7/2020
HẢI PHÒNG – QUY NHƠN – HẢI PHÒNG
QH1641 HPH UIH 10:40 12:15 01/7/2020 07/7/2020
QH1642 UIH HPH 12:55 14:30 01/7/2020 07/7/2020
QUY NHƠN– THANH HÓA – QUY NHƠN
QH1002 UIH THD 10:10 11:45 01/7/2020 07/7/2020
QH1001 THD UIH 12:25 14:00 01/7/2020 07/7/2020
QUY NHƠN –VINH – QUY NHƠN
QH1010 UIH VII 10:10 11:30 01/7/2020 07/7/2020
QH1013 VII UIH 12:05 13:25 01/7/2020 07/7/2020
PHÚ QUỐC – THANH HÓA – PHÚ QUỐC
QH1022 PQC THD 9:50 11:55 01/7/2020 07/7/2020
QH1021 THD PQC 12:35 14:40 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – QUY NHƠN – HÀ NỘI
QH1213 HAN UIH 8:55 10:35 01/7/2020 07/7/2020
QH1215 HAN UIH 12:45 14:25 01/7/2020 07/7/2020
QH1217 HAN UIH 14:45 16:25 01/7/2020 07/7/2020
QH1212 UIH HAN 11:20 13:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1214 UIH HAN 15:10 16:50 01/7/2020 07/7/2020
QH1216 UIH HAN 17:20 19:00 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT (DLI) – HÀ NỘI
QH1421 HAN DLI 7:00 8:50 01/7/2020 07/7/2020
QH1422 DLI HAN 9:35 11:25 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – PHÚ QUỐC – HÀ NỘI
QH1621 HAN PQC 7:00 9:05 01/7/2020 07/7/2020
QH1625 HAN PQC 10:00 12:05 01/7/2020 07/7/2020
QH1623 HAN PQC 14:00 16:05 01/7/2020 07/7/2020
QH1622 PQC HAN 9:50 11:55 01/7/2020 07/7/2020
QH1622 PQC HAN 15:20 17:25 01/7/2020 07/7/2020
QH1626 PQC HAN 12:50 14:55 01/7/2020 07/7/2020
QH1624 PQC HAN 16:50 18:55 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – PLEIKU – HÀ NỘI
QH1601 HAN PXU 13:00 14:35 01/7/2020 07/7/2020
QH1602 PXU HAN 15:20 16:55 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – CẦN THƠ – HÀ NỘI
QH1431 HAN VCA 15:30 17:40 01/7/2020 07/7/2020
QH1432 VCA HAN 18:40 20:50 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI (VDH) – HÀ NỘI
QH1241 HAN VDH 16:00 17:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1242 VDH HAN 18:00 19:00 01/7/2020 07/7/2020
HÀ NỘI – BUÔN MA THUỘT (BMV) – HÀ NỘI
QH1401 HAN BMV 7:45 9:30 01/7/2020 07/7/2020
QH1402 BMV HAN 10:25 12:10 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH (SGN) – VÂN ĐỒN (VDH) – TP HỒ CHÍ MINH
QH1970 SGN VDO 8:50 11:10 01/7/2020 07/7/2020
QH1971 VDO SGN 11:50 14:00 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT – TP HỒ CHÍ MINH
QH1320 SGN DLI 10:50 11:45 01/7/2020 07/7/2020
QH1321 DLI SGN 12:35 13:45 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG – TP HỒ CHÍ MINH
QH1312 SGN CXR 21:00 22:10 01/7/2020 07/7/2020
QH1313 CXR SGN 22:50 0:00 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – VINH – TP HỒ CHÍ MINH
QH1152 SGN VII 6:35 8:30 01/7/2020 07/7/2020
QH1155 VII SGN 9:10 11:10 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – BUÔN MA THUỘT – TP HỒ CHÍ MINH
QH1334 SGN BMV 21:30 22:25 01/7/2020 07/7/2020
QH1335 BMV SGN 23:10 0:05 01/7/2020 07/7/2020
TP HỒ CHÍ MINH – PLEIKU – TP HỒ CHÍ MINH
QH1502 SGN PXU 8:50 10:00 01/7/2020 07/7/2020
QH1501 PXU SGN 12:50 14:00 01/7/2020 07/7/2020

2. Hủy các chuyến bay:

SHCB CẤT CÁNH HẠ CÁNH TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
QH212 SGN HAN 01/7/2020 07/7/2020
QH152 SGN DAD 01/7/2020 07/7/2020
QH156 SGN DAD 01/7/2020 07/7/2020
QH153 DAD SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH157 DAD SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH219 HAN SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1544 SGN HPH 01/7/2020 07/7/2020
QH1541 HPH SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1156 SGN VII 01/7/2020 07/7/2020
QH1154 SGN VII 01/7/2020 07/7/2020
QH1157 VII SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1153 VII SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1521 SGN PQC 01/7/2020 07/7/2020
QH1522 PQC SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1320 SGN DLI 01/7/2020 07/7/2020
QH1321 DLI SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH1174 SGN THD 01/7/2020 07/7/2020
QH1175 THD SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH201 HAN SGN 01/7/2020 07/7/2020
QH216 SGN HAN 01/7/2020 07/7/2020

Bamboo Airways chân thành cáo lỗi với quý hành khách về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác nêu trên. Trong thời gian thi công dự án 2 đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, quý hành khách cần theo dõi chặt chẽ thông tin khai thác của hãng trên website và fanpage chính thức: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/.

Đồng thời, để đảm bảo lịch trình bay cho mình, quý hành khách chủ động đến sân bay trước chuyến bay ít nhất 2 giờ để hoàn thành thủ tục hàng không, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Bình luận

Trả lời